Utfordring 2018: 5. – 16. november

Hva er Bebras-utfordringen?

Bebras er en utfordring som ønsker å øke forståelsen for datavitenskap på en gøy og givende måte. Elevene blir utfordret til å bruke logisk og algoritmisk tenkning for å løse de forskjellige oppgavene.

Hva betyr Bebras og hvorfor alle beverne?

Bebras er litauisk for bever. Grunnleggeren av utfordringen ble helt fascinert av den hardtarbeidende og intelligente beveren på en reise gjennom Finland. Derfor var det naturlig for dem at den livlige og intelligente beveren ble et symbol for Bebras-utfordringen.

Hva innebærer logisk og algoritmisk tenkning?

Logisk og algoritmisk tenkning innebærer å bruke et sett med problemløsende ferdigheter og teknikker. Kort oppsummert innebærer algoritmisk tenkning å først definere, samt bryte ned problemet i flere og mindre delproblemer (dekomponering). Så vil man se etter trender eller mønstre (mønstergjenkjenning), trekke ut den informasjonen som er viktig (abstraksjon), og til slutt lage stegvise instruksjoner på hvordan man skal gå fram for å løse problemet (algoritmer). Les mer om dette på Google for Education.

Hva får elevene ut av å delta i Bebras-utfordringen?

Utfordringen legger vekt på deltakelse, men belønner også prestasjon. Elevene vil få Diplom for deltakelse, samtidig som de får jobbe med en nyttig ferdighet de vil ha for resten av livet!

Utfordringen

Utfordringen gjennomføres online på skolen og veiledes av lærerne. Den kan gjennomføres når som helst i en to ukers periode, og i 2018 vil det være mellom 5. til 16. november. Det må settes av 45 eller 60 sammenhengende minutter avhengig av aldersgruppen (se oversikt nedenfor). Kalkulator, penn og papir er tillatte hjelpemidler. Hvert oppgavesett vil ha oppgaver delt inn i tre kategorier; lett, middels og vanskelig. Sammensetningen av oppgavene vil variere med aldersgruppene, her har du en oversikt:

AldersgruppeLettMiddelsVanskeligTotal antall oppgaverTid (minutter)
2. – 3. trinn621960
4. – 5. trinn6431345
6. – 7. trinn5551545
Ungdomsskolen5551545
VGS5551545

Hvordan blir oppgavene poengsatt?

Lett Middels Vanskelig
+6 poeng for hvert riktige svar
0 poeng for ingen svar
-2 poeng for feil svar
+9 poeng for hvert riktige svar
0 poeng for ingen svar
-3 poeng for feil svar
+12 poeng for hvert riktige svar
0 poeng for ingen svar
-4 poeng for feil svar
Close Menu