Det nærmer seg årets Bebras utfordring.  Registrer deg som koordinator for oppdateringer!

Hva er Bebras-utfordringen?

Bebras er en utfordring som ønsker å øke forståelsen for datavitenskap på en gøy og givende måte. Elevene blir utfordret til å bruke logisk og algoritmisk tenkning for å løse de forskjellige oppgavene.

Hva betyr Bebras og hvorfor alle beverne?

Bebras er litauisk for bever. Grunnleggeren av utfordringen ble helt fascinert av den hardtarbeidende og intelligente beveren på en reise gjennom Finland. Derfor var det naturlig for dem at den livlige og intelligente beveren ble et symbol for Bebras-utfordringen.

Hva innebærer algoritmisk tenkning?

Utdanningsdirektoratet definerer det slik: Algoritmisk tenkning er en problemløsningsmetode. Algoritmisk tenkning innebærer å tilnærme seg problemer på en systematisk måte, både når vi formulerer hva det er vi ønsker å løse og når vi foreslår mulige løsninger. Litt forenklet kan vi si at det er ‘å tenke som en informatiker’ når vi skal løse problemer eller oppgaver.
Å tenke algoritmisk er å vurdere hvilke steg som skal til for å løse et problem, og å kunne bruke sin teknologiske kompetanse for å få en datamaskin til å løse (deler av) problemet. I dette ligger også en forståelse av hva slags problemer/oppgaver som kan løses med teknologi og hva som bør overlates til mennesker. Algoritmisk tenkning er den norske oversettelsen av det engelske computational thinking (2019). Les mer om dette på Udir sine nettsider.

Hva får elevene ut av å delta i Bebras-utfordringen?

Utfordringen legger vekt på deltakelse, men belønner også prestasjon. Elevene vil få Diplom for deltakelse, samtidig som de får jobbe med en nyttig ferdighet de vil ha for resten av livet!

Utfordringen

Utfordringen gjennomføres online på skolen og veiledes av lærerne. Den kan gjennomføres når som helst i en to ukers periode, og i 2018 vil det være mellom 5. til 16. november. Det må settes av 45 eller 60 sammenhengende minutter avhengig av aldersgruppen (se oversikt nedenfor). Kalkulator, penn og papir er tillatte hjelpemidler. Hvert oppgavesett vil ha oppgaver delt inn i tre kategorier; lett, middels og vanskelig. Sammensetningen av oppgavene vil variere med aldersgruppene, her har du en oversikt:

AldersgruppeLettMiddelsVanskeligTotal antall oppgaverTid (minutter)
2. – 3. trinn621960
4. – 5. trinn6431345
6. – 7. trinn5551545
Ungdomsskolen5551545
VGS5551545

Hvordan blir oppgavene poengsatt?

Lett Middels Vanskelig
+6 poeng for hvert riktige svar
0 poeng for ingen svar
-2 poeng for feil svar
+9 poeng for hvert riktige svar
0 poeng for ingen svar
-3 poeng for feil svar
+12 poeng for hvert riktige svar
0 poeng for ingen svar
-4 poeng for feil svar