Bebras’ Arbeidsseminar 2020 i Sør-Korea!

Årets arbeidsseminar for Bebras avholdes i Sør-Korea.  Pga koronasituasjonen, vil de fleste land delta via nettbasert samling.  Hvordan seminaret blir i år er derfor foreløpig ukjent.

   

Velkommen til Bebras Utfordringen 2019!

Velkommen til Bebras Utfordringen 2019!  Sett av en time i klassen din i løpet av perioden 4-15 november.
Registrer deg som koordinator på https://utfordring.bebras.no/admin/

Bebras Utfordringen er et årlig, verdensomspennende program for å introdusere algoritmisk og logisk tenking på en enkel og gøy måte.  Oppgavene er for barn og ungdom på alle nivåer, og kan gjøres på en datamaskin eller på pair.  Ingen forberedelse er nødvendig.  I etterkant, vil en borsjyre rundt oppgavene og løsninger – samt sammenhenger til algoritmisk tenkning, bli sendt til alle lærerne til bruk i klassen.

Husk at Bebras er en gratis utdanningsressurs!

Hva får vi ut av å delta i utfordringen?

Bebras-utfordringen vil gi både deg og elevene dine en myk innføring til et viktigt og grunnleggende konsept i programmeringsverden: algoritmisk tenkning. Dette er kort forklart en fremgangsmåte for problemløsning, en metodikk som brukes når man arbeider med algoritmer. Vi synes også det er viktig å poengtere at det er en overførbar ferdighet for annen type problemløsning.

Vi i Bebras-teamet vet også at både algoritmisk tenkning og programmering blir en større del av læreplanen. Vi følger derfor nøye med på utviklingen og tilpasser oppgavene deretter. Bebras-utfordringen er et ferdig opplegg hvor hver oppgave vil ha en forklaring på hvorfor det innebærer algoritmisk tenkning fra informatikkens perspektiv. 

Registrer din skole

For at elevene dine skal kunne delta må du som lærer registrere deg som koordinator.

Prøv deg på tidligere utfordringer

Selv om man ikke trenger å forberede seg til Bebras-utfordringen har vi gjort et oppgavesett tilgjengelig. Du trenger ikke logge deg inn eller lage en bruker for å prøve oppgavene.

Alle kan gjøre det

Bebras-utfordringen består av et sett korte problemer som vi kaller Bebras-oppgaver, og de gjennomføres og leveres online. Oppgavene er ment å være morsomme, engasjerende, og basert på problemer som man ofte møter på i IT-bransjen.